Vanliga frågor

Vad är automatisk textsummering?

Automatisk textsummering är en process som automatiskt kan omvandla en källtext till en kort text som innehåller den viktigaste informationen.<br />

Vad är AISummarizer?

AISummarizer är ett innovativt program för automatisk summering av flerspråkiga texter . Upptäck alla funktioner hos våra produkter: Personal Edition, Enterprise Edition, eller Java API Developer Edition <br />

Hur många språk hanteras av AISummarizer?

20 språk: franska , tyska, engelska , spanska, portugisiska , italienska, holländska , norska, svenska , arabiska , hebreiska, polska, ryska, turkiska, kinesiska , koreanska, japanska , hindi , persiska och grekiska.<br />

språk Antal Domäner
arabiska -
engelska 26
franska 30
grekisk -
hebreiska -
Hindi -
Holländska 21
indonesiska -
italiensk 20
japansk -
kinesisk -
koreanska -
norska -
persisk -
polska -
portugisiska 9
ryska -
spanska 22
svenska -
turkiska -
tysk 25

Hur kan jag använda AISummarizer under en gratis provperiod ?

Vi erbjuder er möjligheten att prova våra program gratis på två sätt:
Direkt online från följande sida
Online
You can download the version of AISummarizer Personal Edition for 149 €

Vilka produkter finns ?

AISummarizer Personal Edition för privat bruk på ett personligt Linux, Windows eller -dator,
n AISummarizer Enterprise Edition för användning i företag eller regering,
n AISummarizer Online Edition för användning som en abonnemang;
n AISummarizer API eller Web Service för olika integrationer.
Personal Edition för användning på en till tre datorer (PC eller ) ;

Enterprise Edition för användning på företag;

API eller Web Service för olika integreringar.

Vilka slags dokument stöds och summeras av programmet:

en hemsida<br />En kopierad och inklistrad text (full text);<br /><br />ett enskilt dokument på datorn som TXT , PDF , DOC , PPT , RTF<br /><br />- Alla dokument i en mapp på datorn; de summeras med ett klick i realtid.<br />

Vilka dokument format stöds?

AISummarizer stöder följande dokumenttyper :<br />

Typ Beskrivning
.doc Microsoft Word
.docx Office Open XML
.html Hypertext Markup Language
.pdf Portable Document Format
rtf Rich Text Format
.txt Plain Text

Hur kan ni garantera att summeringen som skapas är förenlig med den ursprungliga betydelsen ?

AISummarizer integrerar inte bara sina inställningar för funktionaliteten så den anpassar summeringen till en kondenserad storlek, utan också enligt de temabestämda egenskaperna hos mer än 148 företagsdomäner (Finanser, Telecom , Jordbruk, Medicin, Utbildning ... )<br />Denna konfiguration garanterar en pålitlig summering av det ursprungliga dokumentet.<br />

Kan jag specialisera summeringar mot identifierade domäner?

AISummarizer är det enda automatiska summeringsprogrammet med stöd för olika teman och det extraherar samtidigt alla termer ur en domän. Klicka här för en lista över tillgängliga domäner

Kan jag anpassa summeringen efter mina egna behov?

Användaren kan ange nyckelord för att vinkla summeringarna efter de egna behoven.<br />

Kan vi översätta summeringen automatiskt?

Automatisk översättning av summeringar integreras i AISummarizer. Du kan summera ett dokument på ett främmande språk och få summeringen på ditt eget språk.<br />

Är dokumentstorleken begränsad?

Storleken på dokumentet som ska summeras är obegränsad <br />

Kan jag få uppdateringar?

De nya versionerna av AISummarizer erbjuds kostnadsfritt. Kontakta vår säljavdelning genom att skicka ett e-post till contact@aisummarizer.com för att kvalificera dig.<br />

AISummarizer yazılımı hangi platformlarla uyumludur?

Linux, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.<br />

Linux
windows 10
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2

Hur mycket kostar AISummarizer?

AISummarizer Personal Edition finns att köpa från 149 €.

Kan jag beställa online på hemsidan?

Vår Personal-version kan du beställa genom vår nätbutik. 149 €